Lourdez

التوقيع

إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى
فاعلم أنك عزيز عنده ، وأنك عنده بمكان وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه
وأنه يراك
أما تسمع قوله تعالى: ( واصبر لحكم ربك فأنك بأعيننا )

محاضرات خلت ايماني بربي أقوى و أقوى ..دشي

متابع

المتابِعون